Wielu rodziców w naszej Parafii zastanawia się często, jakich formalności należy dokonać, aby ochrzcić dziecko. Chcąc wyjść im naprzeciw, odpowiadamy na najczęstsze pytania:

 • Kiedy w Parafii odbywają się chrzty?
  W każdą niedzielę miesiąca - zarówno w Skoczowie, jak i w filiałach - zgodnie z życzeniem Rodziny. Chrzest w filiałach odbywa się w czasie nabożeństwa, natomiast w Skoczowie w trakcie lub po nabożeństwie.

 • Jakie dokumenty należy złożyć?
  Najważniejszym dokumentem jest Akt Urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego. Na jego podstawie dane dziecka wpisywane są do kartoteki parafialnej.

 • Czy potrzebne są dane rodziców dziecka?
  Nie, jeśli są naszymi parafianami. Jeśli rodzic jest spoza Parafii, powinien dostarczyć podstawowe dane (imię, nazwisko, adres, zawód), lecz musi otrzymać odpowiednią zgodę od proboszcza parafii, której jest członkiem.

 • Czy potrzebne są dane rodziców chrzestnych?
  Podobnie, jak w przypadku rodziców dziecka.

 • Co, jeśli rodzice chrzestni nie należą do naszej Parafii (należą do innej, bądź są innego wyznania)?
  Jeśli rodzice chrzestni nie są naszymi parafianami, muszą przekazać do kancelarii parafialnej zaświadczenie o możliwości pełnienia roli ojca/mamy chrzestnej (specjalne druki do tego celu posiada każda parafia). Jeśli nie są ewangelikami, muszą przedstawić podobne zaświadczenie ze swojej parafii.
  WAŻNE: Przynajmniej jeden z rodziców chrzestnych musi być luteraninem, tzn. tylko jeden może być innego wyznania.

 • Ile kosztuje chrzest?
  Formalne opłaty za chrzest nie istnieją. Można natomiast złożyć ofiarę po chrzcie do skrzynki przy ołtarzu.