Adres Parafii

43 - 430 Skoczów
ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74
tel./fax +48 33 853 34 91

Konto Bankowe 63 8126 0007 0009 5136 2000 0010

Godziny urzędowania kancelarii oraz dyżurów duszpasterskich księży:

  • poniedziałek - czwartek: 9.00 - 15.00
  • piątek: 12.00 - 18.00
  • niedziela: 9:00 - 10:00 i 11:00 - 11:30

Duszpasterze parafii:

Redakcja Informatora Parafialnego:

ks. Marcin Ratka-Matejko
Email: marcin.ratka-matejko@luteranie.pl