Hasło roku 2015
Hasło maja 2015
Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.
List Pawła do Rzymian 15,7
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
List Pawła do Filipian 4,13


Wycieczka do Izraela i Jordanii - informacjeNadchodzące wydarzenia:

30.05 7:00 Wycieczka parafialna do Krakowa organizowana przez filiał w Simoradzu
30.05 Zjazd rodu Buzków w Skoczowie - g. 10.00 nabożeństwo, g. 11.00 - koncert orkiestry kameralnej pod dyr. J.C Hauptmanna. WSTĘP WOLNY. ZAPRASZAMY.
31.05 10:00 Pamiątka założenia i poświęcenia (150 lat) kościoła w Skoczowie - kazanie ks. biskup Jan Wacławek (Zaolzie)
7.06 10:00 Złota Konfirmacja (50 lecie) i Diamentowa Konfirmacja (60-lecie)
14.06 Wycieczka koła pań z Dębowca i Simoradza do Wisły - Czarnego
5-12.07 Tydzień Ewangelizacyjny w Dzięgielowie - informacje
12.07 Pamiątka założenia kościoła w Dębowcu

Wycieczka na Bieszczady - informacjeMinione wydarzenia:

24.05 10:00 Pamiątka założenia kościoła w Simoradzu - kazanie ks. Eneasz Kowalski
17.05 9:00 Konfirmacja w Skoczowie
14.05 17:00 Podczas nabożeństwa egzamin konfirmantów