Hasło roku 2015
Hasło sierpnia 2015
Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.
List Pawła do Rzymian 15,7
Jezus Chrystus mówi: Bądźcie roztropni jak węże i niewinni jak gołębice.
Mt 10,16


Wycieczka do Izraela i Jordanii - informacjeNadchodzące wydarzenia:

24-29.08 9:00 Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Pierśćcu

Minione wydarzenia:

10-15.08 9:00 Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Simoradzu
17-22.08 9:00 Tydzień Dobrej Nowiny dla dzieci w Dębowcu