Hasło roku 2015
Hasło maja 2015
Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.
List Pawła do Rzymian 15,7
Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.
List Pawła do Filipian 4,13


Wycieczka do Izraela i Jordanii - informacjeNadchodzące wydarzenia:

24.05 10:00 Pamiątka założenia kościoła w Simoradzu - kazanie ks. Eneasz Kowalski
30.05 Wycieczka parafialna do Krakowa organizowana przez filiał w Simoradzu
31.05 10:00 Pamiątka założenia i poświęcenia (150 lat) kościoła w Skoczowie - kazanie ks. biskup Jan Wacławek (zaolzie)
7.06 10:00 Złota Konfirmacja (50 lecie) i Diamentowa Konfirmacja (60-lecie)
14.06 Wycieczka koła pań z Dębowca i Simoradza do Wisły - Czarnego

Wycieczka na Bieszczady - informacjeMinione wydarzenia:

17.05 9:00 Konfirmacja w Skoczowie
14.05 17:00 Podczas nabożeństwa egzamin konfirmantów
9.05 8:30 Sprzątanie kościoła przez konfirmantów i rodziców