Hasło roku 2015
Hasło kwietnia 2015
Przyjmujcie jedni drugich, jak i Chrystus przyjął nas, ku chwale Boga.
List Pawła do Rzymian 15,7
Zaiste, ten był Synem Bożym.
Ewangelia Mateusza 27,54Nadchodzące wydarzenia:

9.05 8:30 Sprzątanie kościoła przez konfirmantów i rodziców
14.05 17:00 Podczas nabożeństwa egzamin konfirmantów
17.05 9:00 Konfirmacja w Skoczowie
24.05 10:00 Pamiątka założenia kościoła w Simoradzu - kazanie ks. Eneasz Kowalski
30.05 Wycieczka parafialna do Krakowa organizowana przez filiał w Simoradzu
31.05 10:00 Pamiątka założenia i poświęcenia (150 lat) kościoła w Skoczowie - kazanie ks. biskup Jan Wacławek (zaolzie)

Wycieczka na Bieszczady - informacjeMinione wydarzenia:

25.04 18:00 Wieczór uwielbienia +/-40 w Dzięgielowie plakat
25.04 18:00 Spotkanie dla małżeństw w sali parafialnej
17.04 19:00 Spotkanie dla mężczyzn w sali parafialnej w Skoczowie